Dato: 14.09.2021

Kokstadflaten 35, 5257 Kokstad

Nabovarsel

Adresse: Kokstadflaten 35, 5237 Kokstad

 

Beskrivelse av hva nabovarselet gjelder

SE-Arkitektur er engasjert av tiltakshaver, Kokstad Holding AS, til å bistå med søknad om oppføring av tilbygg på 5387m² tilknyttet eksisterende kontorbygg.

Tilbygget vil primært betjene kontorformål i 2.-4 etasje, samt forretning/ tjenesteyting i første etasje (på bakkeplan mot Kokstadflaten).