SE arkitektur har siden 2019 vært sertifisert som Miljøfyrtårn og gjennom dette arbeidet vil vi bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar ansvar for vår miljøpåvirkning.

Å være Miljøfyrtårn betyr at vi oppfyller kravene til miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Gjennom målrettet arbeid søker vi stadig å bli bedre og det er motiverende å vite at vi gjennom dette også er med å bidra i arbeidet for å nå flere av FNs bærekrafts mål.

Årlig miljørapport for vårt firma kan bli tilsendt ved forespørsel.

Vi har etablert miljøledelsessystemer og arbeider målrettet for at vårt firma og våre prosjekter i størst mulig grad skal drives og gjennomføres på en bærekraftig måte. En stor del av miljøarbeidet handler om samspillet mellom virksomheten og samfunnet, og vi ønsker at våre samarbeidspartnere og kunder skal gi innspill på hvordan vår klima- og miljøpåvirkning kan forbedres. 

Har du innspill på tiltak vi kan gjøre, send oss på epost: firma@se-arkitektur.no

Du kan lese mer om Miljøfyrtårn her: Stiftelsen Miljøfyrtårn (miljofyrtarn.no)