Foto: Jan Lillebø

Klubbhus Fana IL Fotball

Tiltaket består av et nytt bygg over to etasjer som inneholder garderober, klubbrom og aktivitetssal. Det ble gjort en vurdering av eksisterende klubbhus og garderobebygg. Klubben ønsket å bygge et nytt bygg hvor alle fasiliteter ble samlet under ett tak. Tiltaket er i tråd med ny reguleringsplan og bestemmelser for området.

Tiltaket er oppført i et historisk idrettsmiljø, med et omkringliggende boligområde, hovedsakelig med eneboliger i to etasjer. Det ligger også noe næringsbebyggelse i området. Bebyggelsen er generelt spredt og uten klare strukturelle eller arkitektoniske prinsipper.

Bygget består av 3 former; garderober, klubblokaler og aktivitetssal. Garderober og aktivitetssal er hovedsakelig plassert på bakre del av byggearealet med flate tak og enkle uttrykk og platekledning. Klubblokaler (også med foajé og administrasjon) henvender seg mot banene og er et sammenbindende element. Taket er et viktig arkitektonisk element som gjenspeiler retning og spenst på fotballbanen.

Prosjektnavn

Klubbhus Fana IL Fotball

Areal

1 700m2

Tiltakshaver

Fana Idrettslag – Fotball

Fagområder

Arkitekt, Ansvarlig søker

Tidsrom

2015-2018

Foto: Jan Lillebø
Foto: Jan Lillebø