SE arkitektur satser på utvidet kompetanse innen BIM. I prosjektet Ulrike Pihls hus (Professor Keysers gate 1), er vi engasjert av Totalentreprenøren Donar AS, for å ivareta blant annet BIM-koordinator rollen i detaljprosjekteringsfasen. I tillegg innehar vi rollen som ansvarlig SØK, Arkitekturprosjektering og Bygningsfysikk. Tiltaket er i regi av Universitetet i Bergen sin Eiendomsavdeling.

Vi har lang erfaring i 3D-modellering og benytter Revit som hovedprosjekteringsverktøy, og i tillegg andre BIM-relaterte verktøy.

Byggebransjen digitaliseres og 3D-modellene berikes med informasjon som benyttes til samhandling i prosjektene på tvers av fag. Samhandling ved hjelp av BIM modeller gir godt grunnlag til gode prosesser fra tidlig fase, planlegging, gjennomføring, drift- og vedlikehold og til slutt evt. sanering.

SE arkitektur tilbyr rollen som BIM-koordinator i prosjekter, både i prosjekter vi deltar i med andre funksjoner og som ekstern koordinator.