Ulrike Pihls hus

Studenthuset

«Ulrike Pihls hus  – er studenthuset ved Det samfunnvitenskapelige fakultet, et «hjem» på campus for våre studenter.» – Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen har renovert og oppgradert det ærverdige Ulrike Pihls hus «på høyden» i Bergen sentrum. Ulrike Phils hus ble bygget i 1906 i nyklassisistisk stil. Opprinnelig var Ulrike Pihls hus en jenteskole som rundt 1865 ble ledet av Ulrike Pihl.

UiB overtok og har driftet bygget siden ca 1990. Det sammfunnsvitenskapelige fakultetet gav bygningen navnet Ulrike Pihls hus og har siden overtagelsen vært benyttet som lesesaler.

Iløpet av 2021 har Ulrike Pihls hus blitt renovert og fremstår nå som et moderne og innovativt bygg for studenter og andre tilknyttet UiB. Bygget innehar lesesaler, fleksible undervisningsrom og sosiale soner.

SE-arkitektur AS har vært engasjert av Donar AS i prosjektet og har i prosjektgruppen hatt ansvarsområdene arkitektur, bygningsfysikk og i tillegg BIM-koordinering. Prosjektet har vært spennende og kreativt og dagens bygg er et resultat av gode prosesser, samarbeider og god utførelse.

Vi ønsker å takke Universitetet i Bergen og Donar for et spennende og godt samarbeid i dette prosjektet.

Prosjektnavn

Ulrike Phils Hus

Areal

2 905m2

Tiltakshaver

Universitetet i Bergen

Fagområder

Arkitektur, bygningsfysikk, SØK – ansvarlig søker, og BIM-koordinering

Tidsrom

2021 – 2022

FOTO: SILJE ROBINSON.
FOTO: SILJE ROBINSON.
FOTO: SILJE ROBINSON.
FOTO: SILJE ROBINSON.
FOTO: SILJE ROBINSON.
FOTO: SILJE ROBINSON.
FOTO: SILJE ROBINSON.
FOTO: SILJE ROBINSON.
FOTO: SILJE ROBINSON.