Foto: Thomas Morel, AlfGundersen AS

Tinnatunet

Backer Bolig as utlyste i 2016 en arkitektkonkurranse for utformingen av et større boligområde beliggende på Bjørge i Bergen kommune. SE-arkitektur as vant konkurransen med sitt konkurranseutkast «Tinnatunet».

Området rundt Gjeddevannet og på eiendommen fremstår historisk som en av de første åpne boplasser fra eldre steinalder i Bergen kommune. Den historiske settingen har vært et viktig element i planleggingen og utviklingen av prosjektet. Fokus på fellesskapets viktighet, den gang – som nå.

Det er vektlagt et tydelig og gjenkjennelig arkitektonisk formspråk innenfor område. Rektangulære former, solide materialer og en variert bruk av fasadekledninger. De enkelte felt har fått sin egen selvstendige identitet, parallelt med følelse av samspill og helhetlig tilhørighet. Fargevalget er inspirert av farger og nyanser opplevd på tomten ved befaring. Gråtoneskalaen er hentet fra bergarter på stedet som igjen gir assosiasjoner til stedets natur og historie.

Det er lagt vekt på varierte boligtyper, planløsninger og størrelser i bebyggelsen. Området skal tilby boliger til ulike brukere og aldersgrupper. Det skal være plass til alle familier om det er førstegangskjøpere, barnefamilier, singelboere eller eldre.

Boligprosjektet ble ferdigsstilt i 2018 med totalt 65 boliger fordelt på leiligheter og rekkehus. Et flott og inspirerende prosjekt utformet i godt samspill med tiltakshaver Backer Bolig as

Prosjektnavn

Tinnatunet

Areal

9 150m2

Tiltakshaver

Backer Bolig as

Fagområder

Arkitekt, Ansvarlig søker

Tidsrom

2011-2018

Foto: Thomas Morel, AlfGundersen AS
Foto: Thomas Morel, AlfGundersen AS
Foto: Thomas Morel, AlfGundersen AS
Foto: Thomas Morel, AlfGundersen AS
Foto: Thomas Morel, AlfGundersen AS
Foto: Thomas Morel, AlfGundersen AS