TideBygget (HSD senteret)

Møllendalsveien 1

Engasjert for å skape et mer moderne utrykk som stod i stil til HSD sin fremtidige visjon. Videre engasjert til å utføre prosjekteringsansvaret og kontroll prosjekteringsansvar.

Bygningskroppen på 5 etasjer ligger over eksisterende bebyggelse i Møllendalsveien 1. I Bergen er dette området kjent som Ford i Strømmen. HSD ønsket et bygg som utmerker seg i nærområdet og som illustrerer deres virksomhet.

Bygget fremstår med tradisjonelle kontorfasader mot nord og syd, mot vest åpner det seg med transparente fasader. Mot vest er den nye fasaden trukket ned til gateplanet og synligjør hovedporten inn i bygget.

Prosjektnavn

TideBygget (HSD senteret), Møllendalsveien 1

Areal

4 200 m2

Tiltakshaver

Strømbil Finans AS

Fagområder

ARK, SØK

Tidsrom

2005