Svartbekkvegen 75

Dagens bygning på eiendommen består av et hovedbygg fra 1980 til bilforretning og tilhørende verksted, en rubbhall på ca. 283 m2 som brukes til utstilling av brukte biler samt et lagerskur på ca 231 m2 som er i dårlig forfatning. Det søkes om å bygge et nytt og moderne utstillings- og salgslokaler for nye biler samt et moderne verksted med tilhørende funksjoner. I dagens bygning etableres salgslokale for brukte biler. Rubbhall og lagerbygg rives.

Tiltaket står av eksisterende bygg som skal rehabiliteres og brukes videre for salg av bruktbiler.  Dagens verksted lokaliseres i den nye delen av tiltaket og moderniseres iht. dagens krav og standard. Tilknyttet eksisterende bygg kommer en ny moderne utstillingshall for salg av nye biler, personale fasiliteter samt areal til kundeservice og administrasjon. Disse arealene er fordelt på grunnplan og på en mesanin. I direkte tilknytning til salgshallen lokaliseres verksted med tilhørende funksjoner og fasiliteter som trengs for en moderne bilrelatert virksomhet.

Kundeparkering er planlagt mot øst, Svartbekkvegen 71, og gir en tydelig deling av hvor kunder skal henvende seg og parkere, mens resten av området er planlagt for driften.  Annen overflateparkering defineres som biloppstillingsplasser for biler til salgs og/eller som skal inn/ut fra verksted, eller ha annen service utført.

Avfallshåndtering samles i avfallsstasjon for tømming mot nord/vest på område. Ventilasjonsanlegg skal sikre god luftkvalitet og et godt termisk inneklima.  Kapasiteten til anlegget skal også kunne håndtere areal til eksisterende bygg.

Dagens bygg rehabiliteres i form av ny fasadekledning og glassfelt som monteres i eks. utsparinger til porter.  Det etableres nye glassfelt og port i fasade mot vest.  Innvendig renskes bygget med unntak av dagens mesanin som skal bestå og brukes videre til ventilasjonsrom og lager.

Nybygget utføres som stålrammebygg med tradisjonelt tre stenderverk evt. sandwichelementer som klimaskall. I fasader mot hovedvei og kundeparkering benyttes det store glassfelt. Fasader til denne delen av tiltaket lektes ut og kles med kledningsbord blandet med stående spiler med variert avstand.

Klimaskall til verksted, dekkhotell, lager og vaskehall er planlagt utført med betongelementer for robust konstruksjon og slitesterke overflater.

Kjørbart areal overflatebehandles og merkes opp.  Det er to innkjøringer til disse eiendommene i dag.  Den ene beholdes uendret og brukes som hovedatkomst til anlegget av besøkende.  Den andre søkes flyttet mot sør/vest og er tenkt hovedsakelig for personale, varelevering m.m.

Prosjektnavn

Svartbekkvegen 75

Areal

3 600m2

Tiltakshaver

Automobil Holding AS

Fagområder

ARK, LARK, og SØK

Tidsrom

2020 – 2021