Storbotnen 2

se-arkitektur ble engasjert av Total entreprenør Lars Jønsson for å stå ansvarlig for arkitektur prosjektering og søk funksjon i forbindelse med oppføring av et nytt næringsbygg på Storebotnen i Askøy Kommune.

Bygget er oppført i 2 etasjer.  Plan 1 inneholder dagligvareforretning på ca. 1.800 m2 og garasje anlegg.  Plan 2 inneholder bilforretning med tilhørende verkstedsareal på ca. 2.050 m2.  Det er tatt høyde for å kunne bygge på en 3. etasje med hensyn til bæresystem i deler av bygget.  Bæresystemet er utført hovedsakelig i stål og betong med etasjeskiller i hulldekker.   

Prosjektnavn

Storbotnen 2

Areal

4364m2

Tiltakshaver

Entreprenør Lars Jønsson

Fagområder

Arkitekt og ansvarlig søker

Tidsrom

2017 – 2018