Foto: Thomas Morel, AlfGundersen AS

Søreideparken

Bergen Kommune

Bebyggelsen er bygget opp rundt et stort, sentralt tun. Tunet er hevet opp fra gatenivå, og skjermer fra støy i omgivelsene. All parkering er plassert i byggets grunnplan. En akse fra nord til sør som bryter gjennom tunet. Dette gir en nivåforskjell mellom deler av tunet. Utearealene oppleves som et viktig fellesareal, men den brytende aksen gjør at en også får en tilhørighet til omkringliggende omgivelser utenfor selve boligfeltet.

Overflatematerialer er en kombinasjon av platekledning, trevirke og glass. Hovedbærekonstruksjonen i prosjektet er betong.

Søreide er et lite lokalsenter sør for Fyllingsdalen, og var opprinnelig et jordbruks- og hytteområde. Spredd boligbygging og infrastruktur dukket opp fra 1950-talet, og på 1970-tallet startet danningen av boligfelt og sentrumsfunksjoner.

Tomten ligger i den nordlige delen av senterområdet på Søreide med et felt av eneboliger med hage som grenser til deler av tomten.

Prosjektnavn

Søreideparken, Bergen Kommune

Areal

105 boliger og 5 næringsseksjoner fordelt på 8 bygg

Tiltakshaver

Bergen Properties AS

Fagområder

Ansvarlig prosjekterende/kontrollerende for arkitektur og bygningsfysikk, utomhus og landskap

Ansvarlig søker

Tidsrom

2009-2016

Foto: Thomas Morel, AlfGundersen AS
Foto: Thomas Morel, AlfGundersen AS
Foto: Thomas Morel, AlfGundersen AS
Foto: Thomas Morel, AlfGundersen AS
Foto: Thomas Morel, AlfGundersen AS