Foto: Thomas Morel, AlfGundersen AS

Sivlevegen

Eiendommen Sivlevegen 15,17 og 19 har en fantastisk flott vestvendt beliggenhet med fritt utsyn over Voss Sentrum. Leilighetsbygget er utformet med stort fokus på en positiv strøkstilpasning i godt samspill med eksisterende omkringliggende småhusbebyggelse. Det er totalt bygget 19 leiligheter med varierende størrelse. Leilighetene er utformet som tilgjengelige boliger med parkering og boder i underetasje. Prosjektet ble utformet med felles behandling av plan- og byggesak.

Prosjektnavn

Sivlevegen

Areal

3 145m2

Tiltakshaver

Voss Holding c/O

Fagområder

Arkitekt, Ansvarlig søker, Regulering

Tidsrom

2011-2015

Foto: Thomas Morel, AlfGundersen AS
Foto: Thomas Morel, AlfGundersen AS
Foto: Thomas Morel, AlfGundersen AS