Foto: Jan Lillebø

Paradissvingen

Arkitektens ønske har vært å tilføre området et bygg med et mer samtidsarkitektonisk uttrykk med en klar identitet. Materialitet og fargevalg i tilgrensende bebyggelse er videreført til nybygg og binder ny og eldre bebyggelse sammen til tross for byggenes ulike volum og uttrykk. Bygget er planlagt med fasader som spiller godt sammen med øvrig eksisterende bebyggelse. Leilighetsprosjektet har 9 boenheter med nydelig utsikt mot Gamlehaugen og Løvstakken.

Prosjektnavn

Paradissvingen

Areal

1 726m2

Tiltakshaver

Heldal Eiendom as

Fagområder

Arkitekt, Ansvarlig søker

Tidsrom

2013-2016

Foto: Jan Lillebø
Foto: Jan Lillebø
Foto: Jan Lillebø