Osbadet

SE arkitektur ble engasjert av Strand AS som arkitekt i en avgrenset totalentreprisekonkurranse etter prekvalifisering, sommeren 2004, til å tegne og planlegge et badeanlegg ”vegg-i-vegg” med eksisterende idrettshall på Kuventræ Idrettsplass. Konkurransegrunnlaget inneholdt føringer i forhold til rombehov, estetikk og tilpasning til eksisterende landskap.

Kuventræ Idrettsplass har vært en sentral idrettsplass for Os kommune i mange tiår.

Idrettshallen er plassert i forkant av alle utendørsaktivitetene slik at denne fungerer som en hovedport inn til området.

Det var viktig å få til et sambruk med eksisterende miljø og bygg. Målet vårt var derfor å skape et både arkitektonisk og brukervennlig samspill med eksisterende hall.

Eksisterende idrettshall hadde vestibyle mot øst og kjøkken/kiosk mot syd. Vi tok aktiv stilling til eksisterende elementer og tilpasset ny situasjon til disse. Inngangshall er utvidet mot nord og skaper en luftig og fin vestibyle for idretten og menneskene som skal benytte fasilitetene. Det er tilrettelagt for direkte tilkomst til både idrettshall og badehall fra vestibyle. Det er også åpnet opp mot 2. etasje (som i eksisterende vestibyle) for å knytte mezzanin-etasjen til inngangsparti.

Ved å forlenge vestibylen mot nord er svømmehallen naturlig plassert på nordfasaden til eksisterende bygg. Dette viser kvaliteten ved å beholde eksisterende topografi foran bygget. Nytt og gammelt med sine store volumer er nedtonet, men samtidig synlig bak den grønne oasen.

Osbadet ble også et referanseprosjekt for Ringeriksbadet som vi også har tegnet.

Prosjektnavn

Osbadet

Areal

4000m² nybygg/

3000m² eksisterende 

Tiltakshaver

Os Kommune

Fagområder

Arkitekt, Ansvarlig søker

Tidsrom

2004-2006