Nygårdsgaten

Statens Vegvesen og UNI Research

Nygårdsgaten 112 og 114 er tegnet av arkitekt Andreas Nordtvedt, og var oppført rundt 1960, for utdanning av teknikere og ingeniører i Bergen. Senere hadde Høgskolen i Bergen lokaler her. Den buede fasaden på nr. 112, gjør bygningen til en karakteristisk skikkelse i sentrumsbebyggelsen i Bergen. Både denne bygningen, og lavblokken i nr. 114, har en stilren, strengt repeterende fasadeutforming, som er typisk for sin tid.

Det har vært vårt mål i rehabiliteringen av byggene, å bevare fasadenes integritet, og styrke geometrien og proporsjonene i fasadeuttrykket til hvert av byggene, hver for seg, og sett i kontekst av hverandre.

Et nytt mellombygg binder bygningene sammen, med felles inngangsparti til alle bygningskroppene som møtes i dette bygget.

Statens Vegvesen er et offentlig forvaltningsorgan. Som fremtidige brukere av bygningene, lå fokuset på tilrettelegging, lesbarhet og brukbarhet for besøkende, så vel som ansatte. Både strengt spesialiserte rom og funksjoner, skal fungere sammen med mer fleksible arealer og løsninger. Utformingen av planløsning og interiør forøvrig, var en dynamisk prosess mellom prosjekterende arkitekter og brukere.

UNI Research er en del av NORCE Norwegian Research Centre AS, og er et forskningsinstitutt som opererer innenfor energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. NORCE er i hovedsak eid av universitetene i Bergen, Stavanger og Agder. UNI Research har 440 ansatte, fra 34 nasjoner, med 600 forskningsprosjekter.

Prosjektnavn

Nygårdsgaten 112-114

Areal

35 000m2

Tiltakshaver

Odfjell Eiendom as

Fagområder

Arkitekt, Bygningsfysikk, Ansvarlig søker, Interiør

Tidsrom

2012-2016