Nesttunbrekka 95

se arkitektur var engasjert til å revidere godkjent prosjekt til søknad om rammetillatelse til et mer moderne utrykk.

Nesttunbrekka 95 er et kontorbygg som i hovedsak ble skreddersydd for to store leietakere; Fana politistasjon og Multiconsult AS. Bygningskroppen er fordelt på 4 etasjer, samt parkering/lagerrom i underetasjen. Tiltaket gav utfordringer i forhold til å tilpasse seg eksisterende boligbebyggelse.  

 

Bygget fremstår med tradisjonelle kontorfasader mot nord og syd, mens det mot øst og vest åpnes opp med store og transparente innhukk i fasadene, som gir et innsyn til funksjonene innenfor.  

Prosjektnavn

Nesttunbrekka 95, Bergen

Areal

6000m2

Tiltakshaver

Backer Holding AS

Fagområder

Arkitektprosjektering og ansvarlig søker

Tidsrom

2006