Luranetunet

SE arkitektur har stått for detaljprosjektering nytt byggetrinn til Luranetunet bu- og behandlingssenter i Os kommune, til sammen 8000m². 

Prosjektet omfattet utvidelse og oppgradering av eksisterende resepsjon og tilbygg 2. etg. til eksisterende demensavdeling. 

Luranetunet ligger nært Os sentrum omgitt av vakker natur. Luranetunet bu- og behandlingssenter samler alle pleie- og omsorgstjenestene i Os kommune under ett tak og en ledelse.  

Sjukeheimen, bygget i 1971 og påbygd i 1988 og 2001, er fysisk knyttet sammen med administrasjonsbygg, kantine, lokaler for hjemmebasert omsorg og omsorgsboliger. Uteområdene er tilrettelagt og gjør det lett for brukerne å benytte hage og uteareal.   

Dette prosjektet knytter nybygg og eksisterende bygningsmasse sammen. Utbyggingen omfatter 60 nye sykehjemsrom, 35 nye demensboliger, overbygd hage med glasstak, utvidelse av eksisterende resepsjon og tilbygg for hjemmeboende dagpasienter.  «Tropehagen» på 1300 m², under glasstak, knytter eldre og ny bebyggelse sammen. Utvendig finner vi en sansehage. Beboere i 1.etg. har direkte tilgang til sansehage via egen privat dør. Prosjektet har hatt ett sterkt fokus på å skape et trivelig miljø med gode møteplasser så vel som engasjerende omgivelser for beboere og ansatte.  

Prosjektnavn

Luranetunet

Areal

8000m2

Tiltakshaver

Os Kommune

Fagområder

Arkitekturprosjektering og ansvarlig søker

Tidsrom

2015 – 2017