Liavegen 12

se-arkitektur har bistått Automobil Holding AS med innsetning av to nye inngangsdører i eksisterende glassfelt, utskift av fasadeelementer mot hall med glassfasader, montering av isolerte sandwich-elementer på vegger mot hall, samt montering av mesanin etasje i hall.

I tillegg er det installert en ny port i yttervegg, og overbygg har blitt rivet over dagens inngang til trappehus- Lagerskur har også blitt revet. Det er et nytt ventilasjonsrom på plan 2, som tjener hall.

Definert bruk på eiendommen etter rehabiliteringen blir uendret ift. dagens bruk.  Se vedlagte tegninger som viser berørte deler av eksisterende bebyggelse ifb. dette tiltaket.

Prosjektnavn

Liavegen 12

Areal

7 900 m2

Tiltakshaver

Automobil Holding AS

Fagområder

ARK og SØK

Tidsrom

2017 – 2019