Kokstaddalen 53

SE arkitektur bistår Bertel O. Steen med etablering av nytt bilanlegg. Dette omfatter utstillingsareal for nye biler, administrasjon, kundesenter og verkstedarealer med mekanisk- og karosseriverksted, bilvask, klargjøring, lakkering, lager og dekklager. Tiltaket består av et hovedbygg på to plan sammen med et frittstående servicebygg.

På grunnplan i hovedbygget er det etablert garderobefasiliteter for personale, energisentral og lager virksomhet med biloppstillingsplasser og tankrom.  Mot Kokstaddalen er det etablert utstillings- og salgsareal som henvender seg til omgivelsene. Innsyn til utstilling og kommunikasjon med omgivelsene har vært viktig. En større del av arealet til utstilling og salg på grunnplan har  full høyde til tak (2 etasjer) og gir en luftig og visuell kommunikasjon mot utside og mellom etasjene. Fasade mot Kokstaddalen er brutt opp og har varierende utrykk for å skape bevegelse og unngå en monoton fasade.

På hovedplan er det etablert verksted og annen bilrelatert type virksomheten samt utlevering av biler.  Med henvendelse mot Kokstaddalen og utsyn ned i salgsområde, etableres administrasjon delen til virksomheten samt personale fasiliteter som toaletter og spiserom.  I tillegg etableres det stort kundesenter og hovedinngang med kundeparkering direkte utenfor.

Selve verkstedsarealet er delt opp i ulike soner.  Verksted utfører alle typer mekaniske reparasjoner på person- og varebiler opp til 7,5 tonn.  Det er etablert egen Smart-repair der det utføres mindre lakk og karosseri reparasjoner.  Tilsvarende er det eget el-bil/batteri verksted, der det utføres reparasjoner av el-biler, tilpasset fremtidens utvikling.

I det frittstående servicebygget, er det etablert en dekksentral med eget kundemottak og dekklager.  Her utføres det dekkskift og dekk lagring.  Personale bruker hovedsakelig personalfasiliteter i hovedbygget, men det etableres toaletter for både personale og kunder samt bøttekott i dette bygget.  I tillegg etableres det vaskehall med selv vask utstyr og maskinvask for både kunder og drift.

Grunnplan er utført i plassbygde betongvegger vegger og etasjeskille i hulldekker.  Hovedplan er utført i stål konstruksjon med isolerte sandwich elementer som klimaskall.  Profilert fasade mot Kokstaddalen kles med perforert platekledning og glassfasade fra gulv til tak.

Utomhus er anlegget tilpasset driften og behov for god logistikk. Grønne soner er utført i henhold til Plantemeny for Kokstad.

Prosjektnavn

Kokstaddalen 53

Areal

9 800m2 BRA

Tiltakshaver

Bertel O. Steen Eiendom AS

Fagområder

SØK, ARK, LARK

Tidsrom

2019-2020