Kokstaddalen 53

SE arkitektur bistår Bertel O. Steen med etablering av nytt bilanlegg. Dette omfatter utstillingsareal for nye biler, administrasjon, kundesenter og verkstedarealer med mekanisk- og karosseriverksted, bilvask, klargjøring, lakkering, lager og dekklager. Tiltaket består av et hovedbygg på to plan sammen med et frittstående servicebygg.

Prosjektnavn

Kokstaddalen 53

Areal

9 700m2

Tiltakshaver

Bertel O. Steen Eiendom AS

Fagområder

Arkitekt, Ansvarllig søker

Tidsrom

pågående

Meny