Kongsbergporten Næringspark

se-arkitektur bistår Kongsbergporten AS som arkitekt og konseptutvikler. Kongsbergporten Næringspark er ferdig regulert, og det er igangsatt arbeider for tilrettelegging av utbygging. Utviklingen i området vil pågå over en lang periode, og en fleksibilitet i reguleringsplanen er positivt for å skape en riktig utvikling for Kongsberg Kommune.

Tiltaket ligger sentralt ved E134 i Kongsberg kommune, med 5 minutters reise til Kongsberg by. Rundt 600-700m av området har fasadelengde mot veien, og vil få en meget viktig visuell innflytelse for de kjørende på E134. Med mulighet for opp til ca. 100 00 BYA er Kongsbergporten hjem til kontorer, lager, logistikk, og industribygg, og har også gode forbindelser til Oslo, Gardemoen, og Drammen.

En overordnet oversikt på byggeområdene gir en vurdering av hva som er mulig å bebygge på området.

.

Område BKB1

  • Areal 56 900 m2 og BYA=55 %. Dette gir mulighet til å bebygge 31 295m2 BYA
  • Høyder – 10 meter i forhold til gjennomsnittlig planert terreng rundt bygningen. Det tillates en gesimshøyde på inntil 15 meter på 25 % av bebygd areal


Område BKB2

  • Areal 64 900 m2 og BYA=50 %. Dette gir mulighet til å bebygge 32 450m2 BYA
  • Høyder – 10 meter i forhold til gjennomsnittlig planert terreng rundt bygningen. Det tillates en gesimshøyde på inntil 20 meter på 30 % av bebygd areal til høylager.


Område BKB3

  • Areal 84 400 m2 og BYA=40 %. Dette gir mulighet til å bebygge 33 760m2 BYA
  • Høyder – 10 meter i forhold til gjennomsnittlig planert terreng rundt bygningen. Det tillates en gesimshøyde på inntil 15 meter på 25 % av bebygd areal

 

Samlet er det anledning å bygge inntil 97 505 m2 BYA

Prosjektnavn

Kongsbergporten Næringspark

Areal

ca. 100 000 m2 BYA

Tiltakshaver

Kongsbergporten 2 AS

Fagområder

Arkitektur, Ansvarlig Søker

Tidsrom

2019 – pågående