Juraveien

se arkitektur tegner nytt bilanlegg for Bertel O. Steen i Kristiansand. Tiltaket omhandler et bygg på ca. 10 900m2 og består av et hovedbygg over to plan, og et frittstående servicebygg.

Det er innsendt søknad om rammetillatelse og tiltaket består av et hovedbygg over to plan, og et frittstående servicebygg. På grunnplan i hovedbygget etableres et garasjeanlegg, garderobefasiliteter for personale og energisentral. Mot E18 etableres utstillingsareal i byggets hele lengde og inntrukken mesanin i forhold til fasaden som inneholder areal til kontorer, møterom og andre personale funksjoner samt kundesenter. Fasaden etableres som glassfasade med variert høyde opp til tak over de ulike funksjonene. Mellom bygget og grønn buffersone mot E18 etableres grønt areal, men helt inn mot bygget og langs blir det kjørbar sone for drift og vedlikehold av byggverket.

 

Intensjonen er å oppføre et bærekraftig bilanlegg på eiendommen og utnytte tre/limtre som et sterkt og fleksibelt materiale.

Prosjektnavn

Juraveien

Areal

10.926 m² BRA

Tiltakshaver

Bertel O Steen eiendom AS

Fagområder

SØK

ARK

Tidsrom

2021 – Pågående