Hotell Fosnavåg

Tiltaket er lokalisert i sjøkanten, langs en fantastisk transportkanal for større båter like i nærhet av sentrum i Fosnavåg.

Vår intensjon med prosjektet var å knytte flere nivåer sammen, der hovedinngang ligger på nivå med Gerard Voldnesvei (plan 2), med en åpen forbindelse ned til kaipromenade med restaurant, og konsertsal med vrimleområder. På plan 1 ble det etablert skipssimulator for offshore-næringen. Foruten restaurant og offshore simulator inneholder plan 1 alle de tekniske fasilitetene som skal til for å drifte et bygg. Restauranten har god visuell kommunikasjon mot sjø og uteareal, mens tilhørende kjøkken er lokalisert for å ivareta både lukket selskap i Konsertsal samt i restaurant. 

På plan 2 er det resepsjon/lobby, kino med kapasitet til 70 personer og konferansefasiliteter. Selve hotellrommene ligger på plan 3-5. 

Konsertsalen er lokalisert på siden av bygningskroppen til hotellet. Byggene er likevel knyttet sammen i plan 1 og 2. Konsertsalen inneholder et skyveamfi med kapasitet til 450 personer. Fosnavåg fått en ny storstue som kan inneholde alt fra Bankett til Konsertsal i flotte omgivelser og i samspill med overnattingsmuligheter. 

Inngangsetasjen er en sone med gjennomlys som gir en utsikt over lokalmiljøet og mot horisonten. Denne etasjen er knutepunktet og gir tilkomst til konsertsal, kino, konferansemiljø, hotellrom og restaurant. 

Prosjektnavn

Hotell Fosnavåg

Areal

9400m2

Tiltakshaver

Fosnavåg Vekst AS

Fagområder

Arkitekturprosjektering, bygningsfysikk og ansvarlig søker.

Tidsrom

2012 – 2015