Hjalmar Wessels vei 10

Stjernebygget

Tiltaket er et rehabiliteringsprosjekt med et tilbygg som skal inneholde funksjoner for blant annet å tilfredsstille krav til universell utforming. Bygget er tatt i bruk i 1967 og består for det meste av teknisk anlegg og byggekvaliteter fra opprinnelsesåret. Bygget har en markert form og omtales som «Stjernebygget» i lokalmiljøet. Det er en enkel adkomst til eiendommen via buss, tog og bil.

Eksisterende bygg er stjerneformet med et sentral kommunikasjonsrom. I og med at det er nødvendig å tilføre bygningsmasse for blant annet å tilfredsstille Universell Utforming, samt at rehabilitering er ønskelig å tilfredsstille TEK17, ENOWA midler m.m., har vi valgt et materialspråk som signaliserer kontraster og moderne materialitet. Eksisterende horisontalitet i Stjernebygget er videreført i form og vindusbånd, mens tilbygg har et formspråk som signaliserer en kontrast opp mot eksisterende bygg. Tilbygg er bevist trukket bort fra yttervegg og står frem/mot eksisterende bygningskropp som en moderne tilbygg.

Planløsning og konstruksjoner fra 1967 gir en god mulighet til å planlegge et funksjonelt og fleksibelt bygg, med sin sentrale plassering i Sarpsborg.

Vi har videre valgt en mørk fargepalett på eksisterende bygg. Dagens teglfasade gir en dempet visuell opplevelse som vi ønsker å videreføre. De lyse fasadene i område står i sterk kontrast til sine omgivelser og vi ønsker ikke å konkurrere med dette inntrykket. Det er derfor valgt en mørk grå valør på eksisterende bygg, mens for tilbygget har vi valgt en ny materialitet i trevirke. Dette er et materiale som er tidsriktig, miljøriktig og gir en varme mot en ny inngangssone. Formen skal lokaliseres i et hjørne som ikke er kvadratisk og vi har da en visjon om å skape et element som også fraviker en kvadratisk form i volum. Tilbygget er blant annet planlagt for å kunne tilrettelegge for heis og dermed tilfredsstille krav om universell utforming. Tilbygget vil også fremstå som en nyskapning opp mot eksisterende stjerneform.

For ny 4 etg har vi vurdert en kontrast farge, men beholdt samme materialiteten som i 1-3 etasje

Tiltaket inneholder fellesfunksjoner som garderobeanlegg, sykkelparkering, treningsrom i byggets underetasje og en romslig kantine i 4 etg som gir ro og fantastisk utsikt over lokalmiljøet.

Tiltaket kan omtales som en gjenbruk av eksisterende konstruksjoner, i en ny drakt tilpasset dagens behov.

Prosjektnavn

Hjalmar Wessels vei 10, Stjernebygget

Areal

5 700m2 BRA

Tiltakshaver

Vingulmark Eiendom AS

Fagområder

SØK, ARK, LARK, ByFy

Tidsrom

2018-2021