Foto: Thomas Morel, AlfGundersen AS

Engevik

Askøy Kommune

Prosjektet består av åtte 2- og 3-etasjes bygninger. Alle byggene tar utgangspunkt i en rektangulær hovedform, der volumer er trukket ifra for å danne øvrig form og rom.

Bomiljø og trivsel har vært førende i utviklingen av prosjektet. Dette har hatt innvirkning på blant annet materialbruk og utforming, og byggenes plassering på eiendommen og seg imellom. Materialene som er brukt har lang levetid, og er også valgt på grunn av lave utslipp, både i produksjonsfase og i bruk.

Bygningene er plassert parallelt eller vinkelrett på hverandre, langs et L-formet høydedrag på tomten. På denne måten har landskapet vært førende for plasseringen av bygningene, som er plassert med tanke på best mulig solforhold og utsikt for alle enhetene.

Topografien, med koller og fordypninger, er i størst mulig grad bevart, og integrerer bygningene og det opparbeidede utearealet i miljøet omkring på en harmonisk måte. Utearealene er fordelt i soner rundt og mellom bygningene, for å skape mindre, lokalklimatiske soner med både le og sol gjennom sesongen.

Prosjektnavn

Engevik, Askøy Kommune

Areal

29 boliger fordelt på 8 bygg

Tiltakshaver

Backer Bolig AS

Fagområder

Ansvarlig Arkitekt

Tidsrom

2009 og 2012

Foto: Thomas Morel, AlfGundersen AS
Foto: Thomas Morel, AlfGundersen AS
Foto: Thomas Morel, AlfGundersen AS
Foto: Thomas Morel, AlfGundersen AS
Foto: Thomas Morel, AlfGundersen AS