Cambells, Damsgårdsveien 77-79

Prosjektet omfatter rehabilitering av eksisterende høybygg med 18 eksisterende og 12 nye leiligheter, samt sammenkobling med ny bygningskropp med 11 nye leiligheter. På gateplan er det satt av areal til næring mot gate og sjø.

Siden skissefase har det vært en gjennomgående intensjon om å beholde den eksisterende høyblokkens arkitektoniske integritet, ved å videreføre det opprinnelige hoveduttrykket og de sterke, vertikale linjene. I det nye bygget, som knytter seg til eksisterende bygg, er det de horisontale linjene som markeres, som gjennomgående horisontale bånd tvers over de to eksponerte fasadene.  

 

Fasadeuttrykket forsterkes av et enkelt, men dramatisk fargekonsept, som i stor grad baserer seg på kontrast. Fasadene er hovedsakelig hvite, med detaljer i en sterkt kontrasterende mørk grå farge. Hovedinngangsdøren på gateplan, og leilighetsdørene er signalgule.  

 

Langs Damsgårdssundet er det sammenhengende ny strandpromenade fra byrommet Uren ved Campbells til Damsgårdssundet hvor denne kobler seg på gangveger mot Møhlenpris og Bergen sentrum.  

Prosjektnavn

Cambells, Damsgårdsveien 77-79

Areal

4000m2

Tiltakshaver

BOB BBL / Brødrene Ulveseth

Fagområder

Arkitekt, bygningsfysikk og ansvarlig søker

Tidsrom

2014 – 2019