Stiftelsen Betanien Bergen

Se arkitektur er engasjert som arkitekt og plankonsulent for å bistå ved utviklingen av Vestlundvegen 19- 23 i Fyllingsdalen, Bergen.

Stiftelsen Betanien Bergen ønsker å sikre gode rammebetingelsene for drift og videre utvikling i tråd med stiftelsens formål. I den anledning har stiftelsen inngått et samarbeid med Vestbo BBL for å utvikle eiendommen. Den unike kombinasjonen av disse aktørene skal bidra til å utvikle et pilot- og forbildeprosjekt innenfor sosial bærekraft, bolig og helse.

Visjonen er å skape et fremtidsrettet, mangfoldig og bærekraftig nabolag hvor mennesket er i fokus. Boligene skal være for alle uavhengig av alder, funksjonsnivå, interesser, kjønn og økonomi, med nærtilbud som inviterer til delekultur, fysisk aktivitet og et inkluderende nabolag. Grønne pusterom, variert boligtilbud, helseklynge, nabolagskafe og spennende felles møtesteder for lek og rekreasjon blir en naturlig del av nabolaget.

Eiendommen inngår i dag som et viktig bidrag til Bergen kommunes helhetlige helse- og omsorgstilbud. Stiftelsen driver blant annet Betanien rehabilitering og sykehjem, omsorgsboliger, aktivitetssenter, sykehus og barnehage. Etablerte funksjoner planlegges videreført.

Dagens bygningsmasse på ca. 28.000 m2 skal vurderes i forhold til sin tilstand, form og funksjon. En helhetlig vurdering og utredning skal synligjøre i hvilket omfang bygninger skal moderniseres og rehabiliteres og eventuelt fjernes for nye bygningsstrukturer.

Det er avholdt oppstartsmøte med Bergen kommune og kunngjøring av oppstart detaljregulering vil foreligge høsten 2022.

Se-arkitektur deltok i september 2022 på utstilling NABO: Hvordan skal vi bo sammen? fra arrangører KODE og Byarkitekten i Bergen, der vi presenterte vår løsning.

Prosjektnavn

Stiftelsen Betanien Bergen

Areal

Formålsflate 115 daa

Bygninger 67.000m2

Tiltakshaver

Stiftelsen Betanien Bergen

Fagområder

SØK, ARK, PLAN

Tidsrom

2019 – Pågående