Fjøsangervegen 71

Studentboliger

Vi har blitt engasjert av Gerdt Meyer Bruun AS (GMB) innenfor fagområdene Arkitektur, Ansvarlig Søker, Bygningsfysikk og Landskapsarkitektur til å gjennomføre etablering av 280-300 studentboliger i Fjøsangervegen 71. Første IG er innsendt! Et utrolig spennende prosjekt på historisk grunn som involverer fredete bygg, transformasjon, nybygg og terrenginngrep. Her vil det kreve masse god dialog på tvers av flere fagområder, samspill med offentlige etater og respekt for nabolag og eksisterende bygningsmasse. Dette blir veldig krevende og gøy å holde tak i fremover.

 

Se også artikkel i BA

https://www.ba.no/studentene-skulle-flytte-inn-i-host-na-ma-de-vente-to-ar-til/s/5-8-2661344

Prosjektnavn

Fjøsangervegen 71

Areal

4700m2 Nybygg

5400m2 Bruksendring og innvendig ombygging eksisterende bygg

Tiltakshaver

Gerdt Meyer Bruun AS

Fagområder

Arkitektur, Ansvarlig Søker, Bygningsfysikk, Landskapsarkitektur

Tidsrom

Pågående