Hardangerveien 68 AS

Reguleringsplan for Hardangervegen 68 er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Prosjektet er designet for å integrere industri og lager på en fremtidsrettet måte.

Bygget vil ligge strategisk til ved siden av eksisterende næringsbebyggelse i sørvest, og vil følge samme funksjon og bruk som Hardangervegen 68. Dette sikrer kontinuitet og utvikling i området. Området sør er regulert som naturområde, for å bevarer grønne korridorer som har vært styrende for plassering av bebyggelse og videreutvikling av området.

Bygget er planlagt i to etasjer med kjøretilkomst til begge plan, som gir optimal funksjonalitet for både varelevering og parkering.

Prosjektet har et samlet bruksareal på 2.629 kvadratmeter, noe som gir rikelig plass til både lager og industriell virksomhet. Vårt fokus har vært å kombinere funksjonalitet med estetikk, samt å sikre en bærekraftig utvikling.

Vi ser frem til å bringe dette prosjektet til live og bidra til en positiv utvikling på Midttun.

 

Estavest har skrevet om utviklingen her.

Prosjektnavn

Hardangerveien 68 AS

Areal

2629m2 BRA

Tiltakshaver

Hardangerveien 68 AS

Fagområder

ARK, REG

Tidsrom

Pågående