I SE Arkitektur ønsker vi å gjøre det kompliserte enkelt og effektivt og at hverdagens mange valg skal være bærekraftige. Blir du med?

Vi er et mellomstort arkitektkontor som med stort engasjement og faglig kompetanse følger våre kunder fra skisse til ferdig bygg. I tillegg til arkitekturprosjektering har vi egne avdelinger med kompetanse innen arealplanlegging, søk og bygningsfysikk.

Selskapet har vokst jevnlig over tid, og vi ønsker å øke kapasiteten til å imøtekomme behovene fra dagens daglige virksomhet og kommende vekstmuligheter. Sammen med daglig leder vil du få en nøkkelrolle i selskapet og fortsette vårt arbeid med å omfavne de trender i bransjen som rører seg innen både digitalisering og bærekraft. Du vil være en viktig diskusjonspartner for daglig leder og samtidig ha mandat til å ta selvstendig ansvar.

Du vil få være med å definere mange av dine arbeidsoppgaver selv og vi er åpne for at kandidater med ulikt erfaringsnivå kan være aktuelle for stilling. Du har egenskaper innen organisasjonsutvikling og ledelse, er initiativrik, og har god forståelse for ledelse av et kompetansemiljø.

Du trenger ikke være arkitekt, men må forstå hvordan prosjekter utvikles og gjennomføres og arkitektens og øvrige fags betydning i prosessen. Vi mener det er en fordel at du har erfaring fra bygg- og eiendomsbransjen og kjenner prosjektenes ulike faser.

Dine oppgaver og ansvarsområder:

 • Ledelse av interne endrings- og utviklingsprosjekter
 • Prosjekt- og kontraktsoppfølging
 • Bistand i tilbudsutforming og offentlige anskaffelser
 • Tett dialog med daglig leder og bistand til mellomledere
 • Ivareta og vedlikeholde KS-system (MAKS), bistand tverrfaglig KS og arbeid med sertifiseringer
 • Personaloppfølging, rekruttering og kompetanseutvikling
 • Økonomioppfølging og dialog med ekstern regnskapsfører og revisor
 • Kontakt med kunder, samarbeidspartnere og leverandører
 • Sparringspartner for Daglig leder

Din kompetanse og egenskaper:

 • Fortrinnsvis høyere utdannelse innen eksempelvis ledelse, juss, økonomi- og administrasjon, IT, HR-/personal.
 • Erfaring med administrasjon/prosess-/prosjektarbeid fra eksempelvis arkitekt-/ingeniørkontor
 • God forståelse for IT og systemer
 • God organisasjonsutvikling og ledelse
 • Ønskelig med kompetanse og motivasjon for digitalisering og bærekraft

Dine personlige egenskaper:

 • Helhetstenkende, og løsningsorientert
 • Resultatorientert, handlekraftig og pågangsmot
 • Tar initiativ, legger planer, følger opp
 • Er en god lagspiller som bygger relasjoner og skaper tillit og god samhandling
 • Engasjement for arkitektur og eiendomsutvikling, bærekraft og digitalisering

Nysgjerrig?
Ønsker du en uforpliktende og konfidensiell prat om stillingen? Kontakt våre rådgivere i Human, Edvard Thormodsæter, på mobil: 958 82 299. Du kan også kontakte Stig Eide, på mobil: 91551295, eier og styreleder i SE Arkitektur for spørsmål.