Se arkitektur har gjennom sommeren styrket sin bemanning på planavdelingen.

Mange av våre kunder etterspør en helhetlig planlegging hvor vi kan bistå i prosessen fra mulighetsstudier, via regulering til endelig ferdig prosjekt. Ved ansettelse av Espen Helgeland og Mari Sæbø kan vi i enda større grad gi våre kunder dette tilbudet. Espen Helgeland har tidligere arbeidet som arealplanlegger i Sogndal kommune hvor han var saksbehandler for private reguleringsplaner og vært GIS ansvarlig. Espen er utdannet samfunnsgeograf og har en mastergrad i arealplanlegging fra linje for areal og eiendom fra Høyskolen på Vestlandet. Mari Sæbø er nyutdannet med samme mastergrad innen arealplanlegging fra HVL som Espen. Under studiet arbeidet hun med blant annet stedsforming og tettstedsplanlegging, og arbeidet med stedsutvikling av Longyearbyen, Svalbard i sin masteroppgave. Hun har en tidligere masterutdanning i kvartærgeologi fra Universitetet i Bergen der hun jobbet med skredkartlegging.

Se arkitektur ønsker at en helhetlig ramme for prosjektene fra innledende mulighetsstudie, via regulering til endelig ferdigstillelse skal styrke ivaretagelsen av prosjektets identitet, kvalitet og gjennomførbarhet. Kontoret har nå flere ansatte med bakgrunn fra arkitektur, planlegging og ingeniørvirke. Samhandling mellom ansatte med ulik bakgrunn skal bidra til at prosjektene får en størst mulig faglig bredde fra oppstart til gjennomføring. Se arkitektur er glad for å kunne være behjelpelig med dette helhetlige tilbudet til våre kunder.