Paradis Hage

Paradis Sentrum er under utvikling og skal transformeres til et revitaliserende bolig- og handelssenter for nye og etablerte beboere. Paradis Hage har en sentral beliggenhet og vil fremstå som en viktig brikke i utviklingen av det nye Paradis Sentrum. Arkitektens visjoner har vært å tilføre nye Paradis Sentrum et variert prosjekt hvor selvstendig identitet ivaretas og spiller sammen med omkringliggende bebyggelse, offentlige rom og gater. Prosjektet er tilrettelagt som et kombinert bygg med fokus på handel og bolig. På gatenivå etableres det publikumsrettet virksomhet som åpner opp og gir en urban og inkluderende fasade inn mot Paradis Sentrum. Volumene deles opp av felles gatetun som danner akser til gang- og uteoppholdsarealer for de 77 leilighetene i prosjektet. Utsiktspunkt mot syd-vest og en bred trappeadkomst ned mot Paradis Sentrum følger opp prosjektets aksiale struktur. Det er planlagt bruk av fasadematerialer av god og bestandig kvalitet som skal forsterke og underbygge de varianser som er ønsket i den arkitektoniske fremtoningen.

SE-arkitektur har bistått tiltakshaver Paradis Hage as gjennom innspill til områdeplan, detaljregulering og arkitektonisk utforming. Prosjektet er fremmet som en felles plan- og byggesak med SE-arkitektur som ansvarlig arkitekt og søker og Opus som plankonsulent.

Prosjektnavn

Paradis Hage

Areal

14 295m2

Tiltakshaver

Paradis Hage as

Fagområder

Arkitekt, Ansvarlig søker

Tidsrom

2012-2018