Kokstaddalen 7

På vegne av tiltakshaver, Kokstaddalen 7 AS, er det igangsatt arbeider med å utvikle et samlet bygningskonsept for Kokstaddalen 7.

Tiltaket består av et hovedbygg over to plan som vender mot Kokstaddalen 5. På grunnplan i dette bygget (bygg A) etableres Fretex, som er Norges største arbeids- og inkluderingsbedrift og bruktkjede. På resterende areal etableres Ahlsell som er en grossist innen VVS, VA, Elektro samt verktøy og arbeidsklær.

På plan to, på mellomnivå på tomten, etableres bilforretning med tilhørende verksted, og salg av både nye- og brukte biler, samt selvstendig virksomhet innen bilreparasjon. På taket til denne delen av tiltaket er det tenkt etablert grønt tak i form av Sedumtak. Videre på tomten etableres karosseriverksted og lager for biler – for å ivareta et oppbevaringsbehov av biler til virksomhetene på eiendommen. Dette er da biler som skal inn/ut fra verksted, eller ha annen type reparasjon/service/pleie utført. Disse plassene benyttes kun av personalet, og besøkende skal ikke ha tilgang til dette arealet.

På det øverste nivået, med tilkomst via rampe fra kote +73,4 til +81, etableres bilforretning for salg av brukte biler, dekksenter med dekklager, og klargjøringshall for klargjøring og pleie av kjøretøy. På taket til bilforretningen er det også tenkt etablert et grønt tak i form av Sedumtak. Parkering etableres langs byggets fasader.

Til hvert av disse arealene ivaretas krav til personalefasiliteter som garderober, våtrom, bøttekott, spiserom m.m.

Parkering etableres som overflateparkering i tråd med gjeldende reguleringsbestemmelser, og fordeles mellom de ulike nivåene.  Hver virksomhet får tildelt en andel av total parkeringsdekning. Kundeparkering blir markert/skiltet.

Tiltaket ligger i et næringsområde med mange ulike aktører av ulike størrelser, hvor varierende fasadematerial i stål og betong benyttes.  Materialvalget for tiltaket er forsøkt valgt i et samspill med omkringliggende bebyggelser, både nye og eldre, men hovedsakelig i forhold til den praktiske tilnærmingen.

Tiltaket er tenkt oppført med hovedbæring i betong og stål og tilfylte yttervegger i betong.  Resterende klimaskall oppføres med horisontalt- og vertikalt montert veggpanel (sandwichelementer) med ulike farger tilpasset ulike aktører som skal etablere seg i anlegget.  Det stilles strenge krav fra aktørene til materialbruk på fasadene på grunn av fysisk miljø og påkjenning.  I deler av anlegget skal det etableres salgs/utstillingsareal med store glassfelt for best mulig profilering og eksponering.  Det er vedlagt visualiseringsgrunnlag for å bedre formidle visuelle kvaliteter og utforming.

All avfallshåndtering skjer innendørs og samles i skjermet avfallstasjon for tømming.

Parkering planlegges utendørs som overflateparkering på kote 73,4 samt på plan 2.  Det etableres inngjerdet og overbygget sykkelparkering til personale, og til besøkende etableres sykkelparkering ved hovedinngangene til de ulike aktørene.

Prosjektnavn

Kokstaddalen 7

Areal

18 800m2

Tiltakshaver

Kokstaddalen 7 AS, org nr. 920 956 947

Fagområder

ARK, LARK, SØK

Tidsrom

2020 – Pågående